COBERTES

Fustech fusionem tradició i innovació per oferir tot en cobertes de fusta amb la millor relació qualitat-preu.

Cobertes de Fusta: Un Material polivalent

Les cobertes de fusta tradicionalment han estat un dels elements constructius més habituals de la història de l’arquitectura.
Les aplicacions de les cobertes de fusta en els sistemes constructius i els productes industrialitzats permeten realitzar tota mena d’estructures com la nostra línia de Cases de Fusta.
Som especialistes en la fabricació de: biga laminada i panells contralaminats

Tècnica Innovadora en el tall de la Fusta

Avui, gràcies als processos de mecanització i tractament, conjuntament amb les noves eines de digitalització es poden realitzar tota mena d’estructures de fusta.
A més a més el muntatge d’aquestes estructures i cobertes es realitza d’una forma segura i certificada.
Disposem del programa CADWORK que permet fusionar el treball tècnic amb el procés de mecanització de la nostra màquina de control numèric HUNDEGGER K2.

Precisió mil·limètrica

Oferim un gran ventall de mecanitzats per ser realitzats en control numèric, millorant els acabats, reduint el marge d’error i agilitzant un procés de muntatge totalment planificat d’acord amb un bon estudi previ realitzat.

Què necessites? Quasi segur podem ajudar-te

A Fustech t’oferim l’opció de poder valorar el teu projecte de coberta de fusta, oferint un servei integral en el subministrament, mecanització, tractament i muntatge, seguint la normativa vigent.

FORJATS

Forjats de fusta A Fustech t’oferim tots els serveis necessaris per a la realització del teu forjat de fusta.

La utilització de la fusta en els forjats acompleix diversos objectius, i per aquest motiu és un dels elements més emprats al llarg de la història de l’arquitectura.
Forma part de l’estructura de l’edifici transmetent les càrregues necessàries per suportar el pes.
És un element horitzontal que permet crear plantes i divisions horitzontals.
Aporta un gran valor estètic.
Des del subministrament de la fusta, la mecanització necessària per optimitzar al màxim els espais, serveis de tractament i pintura, i finalment el muntatge i acabats.
Treballem amb aquests tipus de Forjats
FORJAT TRADICIONAL
Bigues més encadellat
FORJAT MASSÍS
Bigues Laminades encadellades
FORJAT CONTRALAMINAT
Funcionalitat estructural i d’acabat
FORJAT MIXTE
Bigues de fusta més llosa de formigó
FORJAT AUTOPORTANT
Bigues més aïllament amb acabat superior i inferior
Menú