Una casa de fusta pot obtenir el certificat energètic ‘A’  només seguint criteris bàsics d’eficiència. La protecció solar, un bon aïllament o que les finestres siguin de qualitat son alguns elements imprescindibles.

En aquest habitatge unifamiliar a Llorà, per exemple, el paviment continu ceràmic dona inèrcia a tot l’habitatge. El porxo ajuda a parar el cop de calor a l’estiu i a l’hivern permet l’entrada de llum als interiors. Les finestres son petites i tenen persianes, la coberta està ventilada, l’aïllament és de 24 centímetres… Petites decisions que ens porten cap a l’eficiència.

“S’ha aconseguit eficiència sense la necessitat d’un certificat o segell que acaba comportant un canvi en l’estil de vida de l’usuari i també un esforç econòmic” Pep Carrera, arquitecte

El certificat Passive House té condicionants importants a nivell de detalls constructius i plantejament global de projecte.

Menú