L’eficiència energètica s’ha convertit en una de les principals fites de la nova arquitectura.

Cercar energia que sigui sostenible i respectuosa amb el medi és un dels principals objectius de les cases amb alta eficiència energètica i les Passivhaus.

Per això a Fustech, posem tot el nostre interès a fer que totes decisions que es prenen en la construcció impliquin grans canvis.

Triar un bon aïllament per a la teva casa de fusta és una decisió molt important per tenir una bona eficiència energètica i un bon estalvi econòmic.

L’Aïllament és la clau:

Una bona elecció ens assegurarà l’eficiència energètica i acústica de casa nostra. Aconseguirem que no es transmeti l’aire fred o calent de l’exterior a dins de casa, i viceversa. Això ens permetrà mantenir la temperatura estable i per tant un gran estalvi en climatització.

Aconsellem aquests tipus d’Aïllament:

Llana de roca

Aquest material té molt bones prestacions tèrmiques i que és totalment ignífug. Es recomana en zones de pas d’instal·lacions i en les estructures dels edificis. No és un material 100% ecològic, ja que s’aconsegueix mitjançant la fusió de fibres naturals certs aglomerants i olis impermeables. Però és molt útil i sostenible.

Fibra de fusta

La fibra de fusta també té molt bones prestacions tèrmiques i acústiques, i és totalment ecològica. és l’element més sostenible i natural. S’obté triturant fusta natural sense tractar, i després s’aglutina amb sals de vori per fer-la ignífuga i protegir-la d’insectes i fongs.

El Suro

El suro és un altre tipus d’aïllament 100% natural i ecològic, també amb bones prestacions tèrmiques i acústiques. El procés de tractament també és força natural. Es fa servir suro granulat i es cou a alta temperatura amb les seves pròpies resines.

Amb aquests materials aconseguim un aïllament sostenible i fem la vostra llar més eficient i aïllada acústicament.

Quin escollireu per la vostra casa de fusta?

Menú