És més barata una casa de fusta?

És molt comuna la idea que una casa de fusta és més barata que una d’obra convencional. Segurament, això és degut a la venda de cases prefabricades, que és una altra cosa, i que en molts casos han fet servir la fusta com un reclam. Però estarem d’acord que una casa prefabricada tipus bugalow i una casa de fusta no és exactament el mateix. Sovint aquest tipus de cases prefabricades tenen uns estàndards de qualitat que no són sempre els millors.

El cost d’una casa no depèn únicament del sistema constructiu, però comencem per aquí. En primer lloc, cal tenir present la matèria primera. La fusta és molt més cara que el formigó. Ara bé, una casa de fusta la pots tenir en 6 mesos, mentre que una d’obra convencional pots trigar més d’un any. I el temps, també val diners. Per tant, amb el menor temps d’execució compensaríem una mica la diferència de cost en la matèria primera.

Un altre element important és la millor eficiència d’una casa de fusta. Això vol dir que pot ser que construir una casa de fusta no sigui més barat, però tenir una casa de fusta sí. És a dir, que l’estalvi energètic que suposa la fa més econòmica amb el pas del temps.

El sistema constructiu no ho és tot a l’hora de fer números. De fet, el més important és la suma de 3 elements clau: la superfície, la complexitat arquitectònica i els acabats. És a dir, el que més afecta el preu no és si és de fusta o d’obra convencional, sinó com de gran o de petita és, com de complexa a nivell arquitectònic, i quines instal·lacions i acabats té.

La superficie

D’entrada, una casa de 50m2 té un preu per metre quadrat més gran que una de 200. Hi ha una sèrie de costos fixes que acaben repercutits en més o menys mesura segons la superfície. Cuina, banys, instal·lacions. Una casa el doble de gran no tindrà dues cuines. Per tant, a més superfície, menys cost per metre quadrat. Una bona manera de tenir una referència per fer càlculs és establir una superfície aproximada d’entre 130 i 150 m2. I com més petita la fem, més cara en proporció.

Projecte arquitectònic

En segon lloc, tenim el projecte d’arquitectura. Una casa de formes més simples és més fàcil i barata de fer, perquè té menys racons a resoldre i es pot construir a metres. En canvi, una casa més complicada, tindrà un cost més elevat en el projecte i en l’execució.

Acabats i instal·lacions

El que pot fer variar molt el preu d’una casa són els acabats i les instal·lacions. Aquí és on hi ha la varietat més gran. Podem fer-nos posar un joc de sanitaris de bany de 500€ o un de 5000€. O posar una tarima de 15€ m2 o de 90. Els revestiments exteriors poden ser de SATE, i seran força més econòmics que si fem servir zenc, que és un producte molt car. El tipus de climatització que fem servir, la domòtica, els mobles i electrodomèstics… és en aquesta part on el pressupost es pot disparar. De fet, una mateixa casa pot variar un 25% el seu cost en funció d’aquest apartat.

Per tant, una casa de fusta, o de formigó, no és més o menys barata per ser de fusta o de formigó, sinó que depèn molt del tipus de casa i d’acabats. Si voleu càlculs de referència, una casa de fusta “estàndard” a principis del 2022 pot oscil·lar entre els 1500€ i els 1700€ el metre quadrat. Així que ja podeu treure la calculadora i començar a jugar.

Menú