Una casa té categoria d’eficiència energètica, com les neveres. Com s’aconsegueix una determinada categoria en una casa? I sobretot, què significa per la butxaca?

L’etiqueta d’eficiència energètica respon a una sèrie de criteris d’eficiència. A partir d’una fórmula matemàtica s’acaba definint una categoria que pot anar des de l’A (la millor) a la G, la menys eficient.

En una casa, aquests criteris d’avaluació són sobretot tres: consum energètic general, demanda de climatització i emissions contaminants. També n’hi ha altres que es tenen en compte, com per exemple el tipus d’habitatge (si és un bloc o una casa unifamiliar), o la zona climàtica on està ubicada.

El consum i les emissions tenen en compte 4 elements: la calefacció, l’aigua calenta sanitària, la refrigeració i la il·luminació. Cadascun d’aquests elements es mesura mirant quants kilowatts hora per metre quadrat consumeix en un any. D’aquí s’acabarà obtenint un número. Com més baix sigui el número, menys energia necessària i menys emissions, per tant millor categoria. La categoria final s’acaba calculant a partir d’uns índexs de referència que funcionen per comparatives amb edificis tipus. Això vol dir que, tot i que el que obtindrem no serà una xifra exacta del que consumeix casa nostra, sí que serà una referència vàlida per saber com d’eficient és.

Com es pot aconseguir la categoria A, la de màxima eficiència energètica?

Reduint consum i emissions. I això ho aconseguim amb bons aïllaments, sobretot en portes i finestres, i en general elements de millora de rendiment com les façanes ventilades, per exemple. Sistemes que fan servir energies renovables, com la geotèrmia, l’aerotèrmia o les plaques solars tenen menys emissions i també donaran molts més punts de cara a la certificació energètica. Això té una traducció molt bona per al planeta i per a la nostra butxaca.

Una casa A o B és molt eficient i té un consum molt inferior a la mitjana, i en alguns casos gairebé nul. Una C també consumeix menys que la mitjana (entre un 10% i un 25). Perquè us feu una idea, la mitjana a Espanya és una E, i les F i G són sovint habitatges antics que consumeixen fins a un 25% que la mitjana. I això, al cap de l’any, són molts diners. Si us feu una casa de nova construcció segurament estareu en les primeres lletres de l’abecedari, ja que afortunadament el Codi Tècnic d’Edificació actual és molt més exigent en aquests apartats.

I per acabar parlant de fusta, i en concret de Fustech, les cases de fusta que construeixen obtenen sempre un certificat energètic A. Així que si us ha semblat una mica difícil tot plegat, no patiu. Deixeu-nos fer i gaudiu de la vostra A.
Menú