Què entra en el preu d’una casa de fusta?

Anteriorment vam veure com calcular el preu d’una casa de fusta. Tenim un import de referència per a inicis del 2022 d’uns 1500-1700€ el metre quadrat. Però això és el preu de construcció, hi ha altres qüestions a tenir en compte per tenir el preu final.
En primer lloc, existeixen els serveis d’arquitectura, que contemplen:
  • Estudis del terreny (geotècnic i topogràfic)
  • Projecte (avantpprojecte, bàsic i executiu)
  • Direcció facultativa (arquitecte i aparellador)

Els serveis d’arquitectura els oferim a part de la construcció de l’habitatge. Son serveis que acompanyen al client durant tot el procés des de la primera visita al terreny. (Marta Marcén, arquitecta de Fustech)

 

També tenim altres despeses associades a l‘administració, a part del cost de construcció i dels serveis d’arquitectura:
  • Llicència d’obres (un màxim del 4% del cost de construcció)
  • Impost d’Actes Jurídics Documentats (1,5% del cost de construcció)
  • Notaria i registre
  • IVA (21% – 10%)
  • Alta de subministres

Seguim amb altres costos, més enllà dels serveis d’arquitectura i les despeses d’administració. Quan ja tenim el projecte i els permisos, cal estudiar bé el terreny per analitzar les característiques i preparar-lo per a la construcció. En aquest sentit, en el vídeo descobriràs què cal tenir en compte a nivell de costos per a l’adequacio del terreny. I aquí pots recuperar el nostre decàleg per ajudar-te a fer millor la tria.

Ara arriba el moment de dissenyar i construir les peces de la casa. En el cost de construcció s’hi inclou estructura, aïllaments, rebestiments interiors i exteriors, etc. A nivell d’instal·lacions, dins del preu estàndard, queda inclòs les instal·lacions d’electricitat, telecomunicacions, aigua i la climatització. 

En la fase final dels acabats, el preu estàndard inclou la cuina completament acabada amb tots els electrodomèstics excepte peces particulars que el client prefereix aportar. El bany també s’entrega acabat amb el moble, el lavabo, el vàter, la mampara, etc. La tria la fa el client a partir de propostes de catàleg.

Menú