Una casa de fusta és més fresca o més calorosa que una d’obra convencional?

Per entendre què és la transmitància tèrmica hem fet un experiment senzill mesurar la temperatura en diversos punts de la casa de fusta pels costats interior i exterior

A cap casa de cap mena li entra el fred perquè el fred no es mou. El fred és només l’absència de calor. I és la calor la que sí que “es mou”. Marxa l’escalfor de casa a l’hivern i entra calor a casa a l’estiu. Aquest desplaçament de la calor pot ser més ràpid o més lent en funció de l’aïllament que fem servir. És el que s’anomena transmitància tèrmica, és a dir, la velocitat a la qual es desplaça la calor. Com més baixa transmitància, més eficiència. La calor externa entrarà menys a l’estiu i l’escalfor marxarà menys a l’hivern.

Les cases no són més o menys fredes perquè siguin o no de fusta. Dependrà del sistema constructiu, dels aïllaments i de com acabem els punts crítics com vidres i finestres

 

Com aconseguim baixa transmitància tèrmica i més eficiència?

Si ens fixem en una casa, el primer que hem de mirar per aconseguir una baixa transmitància tèrmica és la construcció. L’embolcall la pot fer més o menys eficient i més o menys estanca. El material constructiu, com per exemple la fusta, i un bon gruix en els aïllaments de l’estructura pot marcar molt la diferència respecte cases d’obra convencional. Si el sistema constructiu és prou bo, tindrem una baixa transmitància tèrmica i per tant una casa més eficient. A més a més, també ens hem de fixar en els punts on hi ha més “fugues”: els vidres i les finestres. Per això sovint hi posem elements externs per reduir l’impacte de la calor solar, com tendals o persianes, típicament mediterrànies.

Trucs per aconseguir un bon aïllament

La qualitat dels vidres és clau per tenir un bon aïllament. Existeixen els vidres anomenats “baix emissiu”, vidres dobles que incorporen una càmera d’argó al mig. Aquest gas transmet menys la calor que l’aire que respirem, que és oxigen i nitrogen. Per tant, retindran millor la calor interior a l’hivern i frenaran la calor que entra des de l’exterior a l’estiu. Ara bé, si la llum solar els travessa és evident que seguiran transmetent calor a l’interior.

Una solució d’aïllament són les fulles d’alumini amb trencament de pont tèrmic. Un pont tèrmic és un punt on l’escalfor es transmet més fàcilment. Es col·loquen dues fulles d’alumini amb una de plàstic al mig que trenca aquest pont. Per això, l’alumini exterior està molt calent però en canvi el de dins està fred. De manera que si l’alumini exterior està molt exposat al sol, la seva temperatura creixerà moltíssim i arribarà més calor a dins.

 

 

Menú