Saps què és una casa Passiva?

Una Casa Passiva és una edificació eficient que busca reduir al màxim la demanda energètica de l’edifici mitjançant estratègies de disseny global. Concretament, redueix un 90% el consum energètic respecte a una casa normal.

Molta gent creu que un projecte o una casa Passiva ha de seguir uns paràmetres de disseny concrets.

Però la realitat és que només es tracta d’un procés constructiu específic.

Quins criteris segueixen les cases Passives?

El primer pas per la construcció d’un habitatge passiu és l’elecció del tipus d’estructura.

Fustech treballem amb estructures d’entramat lleuger o bé amb fusta contralaminada, el que també es coneix com a CLT.

Assegurar un bon aïllament

Les cases Passives han d’assegurar un bon aïllament, per tant, la fusta és un material amb bones propietats aïllants, que ajuda a aconseguir habitatges molt més eficients energèticament.

Recursos bioclimàtics

Per fer una casa passiva s’utilitzen recursos de l’arquitectura bioclimàtica per obtenir major eficiència.

Les cases Passives, per aconseguir la certificació han d’assegurar:

1. Bona orientació, per aconseguir la màxima radiació solar a l’hivern i la mínima a l’estiu.
2. Proteccions solars naturals (arbres de fulla caduca, per exemple). Fan ombra a l’estiu i deixen passar el sol a l’hivern.
3. Sistemes de ventilació tan efectius com sigui possible. Ventilacions naturals creuades per tenir una bona qualitat de l’aire i recuperadors de calor de doble flux. Això vol dir preescalfar o prerefredar aire net de fora per impulsar-lo a l’interior de la casa.
4. Fórmules per recuperar l’energia creada i augmentar l’estalvi.
5. Formes d’aïllament tèrmic i tancaments efectius i eficaços.
6. Envolvents estanques per regular i controlar la humitat interior.

Tot això per aconseguir la màxima eficiència energètica i per tant el mínim consum i la mínima despesa.

Amb tot, s’estudien els materials, la sostenibilitat i l’eficiència energètica i si passen les normatives establertes per Passiv haus, ja tenim una casa Passiva.

Menú